Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 1. H. Garbalińska, A. Siwińska: Changes of heat conductivity of building materials under the influence of moisture. IV Sympozjum Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi – obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort. Susiec 2004, s. 135-138.
 2. H. Garbalińska, M. Pieczarka, A. Siwińska: Temperatura i warunki brzegowe jako czynniki stymulujące przebieg procesu wysychania. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Częstochowa 2004, s. 90-95.
 3. H. Garbalińska, A. Siwińska: Oszacowanie niekorzystnych zmian w bilansie cieplnym budynku wywołanych zawilgoceniem ścian zewnętrznych. Inżynieria i Budownictwo 5/2005, s. 241-243.
 4. H. Garbalińska, B. Garbasz, A. Siwińska: Sorpcyjne badania współczynnika dyfuzji wilgoci betonu komórkowego. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Częstochowa 2005, s. 49-54.
 5. W. M. Paczkowski, A. Siwińska: Identyfikacja krzywych izoterm sorpcji betonu komórkowego. Materiały XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno 2005, s. 7-8.
 6. W. M. Paczkowski, A. Siwińska: Opis izoterm sorpcji betonu komórkowego. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Nr 38, XXIII Ogólnopolska Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno 2006, s. 156-163.
 7. H. Garbalińska, B. Chodecki, Ł. Jański, A. Siwińska: Ocena oddziaływania włókien polipropylenowych na rozwój wytrzymałości zapraw cementowych. I Międzynarodowa Konferencja  Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego, Energia Odnawialna Innowacyjne Idee i Technologie w Budownictwie, Solina 2006, s.119-126.
 8. A. Siwińska, H. Garbalińska: Zawilgocenie ścian zewnętrznych z betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, a bilans cieplny budynku. Międzynarodowe seminarium ENERGODOM 2006, Czasopismo techniczne, Budownictwo z. 5-B/2006, s. 555-562.
 9. H. Garbalińska, A. Siwińska: Wpływ zawilgocenia na przewodność cieplną materiałów budowlanych. Naukowe seminarium polsko-niemieckie „Innowacyjne technologie w budownictwie proekologicznym”, Interreg IIIA, Szczecin 2006, s. 121-129.
 10. A. Siwińska: Kinetyka procesu sorpcji wilgoci w porowatych materiałach budowlanych. VII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice 2006, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 109, s. 355-362.
 11. H. Garbalińska, A. Siwińska: Izotermy sorpcji cegły ceramicznej, silikatowej i betonu komórkowego. XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w Teorii i Praktyce, Czasopismo Naukowe tom II, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2007, s. 41-46.
 12. A. Siwińska: Sorpcja wilgoci w materiałach na spoiwie cementowym. VIII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Szczyrk 2007, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 112, s. 345-352.
 13. A. Siwińska, H. Garbalińska: Izotermy sorpcji materiałów na spoiwie cementowym. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s. 349-354.
 14. H. Garbalińska, A. Siwińska: Ocena porównawcza stacjonarnej i niestacjonarnej techniki pomiaru przewodności cieplnej. II Międzynarodowa Konferencja Wykorzystania Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego, Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania, Materiały i Technologie dla Budownictwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 252, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 47, Solina 2008, s.123-130.
 15. A. Siwińska, H. Garbalińska: Równanie Chena a izotermy sorpcji materiału porowatego. II Międzynarodowa Konferencja Wykorzystania Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego, Energia Odnawialna Innowacyjne Rozwiązania, Materiały i Technologie dla Budownictwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 252, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 47, Solina 2008, s.427-434.
 16. H. Garbalińska, A. Siwińska: Związek między izotermą sorpcji a współczynnikiem przewodzenia ciepła cegły silikatowej. Czasopismo Naukowe tom III, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2008, s. 5-10.
 17. A. Siwińska, H. Garbalińska: Zależność współczynnika przewodzenia ciepła betonu komórkowego od warunków wilgotnościowych. Inżynieria i Budownictwo 5/2009, s. 283-285.
 18. A. Siwińska, H. Garbalińska: Przewodność cieplna w funkcji wilgotności względnej powietrza. Materiały konferencyjne – Streszczenia XII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Fizyka budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2009, s. 127-128.
 19. A. Siwińska, H. Garbalińska: Zależność przewodności cieplnej zaprawy cementowej od wilgotności względnej powietrza. XII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w Teorii i Praktyce, Czasopismo Naukowe tom IV, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2009, s. 157-161.
 20. H. Garbalińska, A. Siwińska: Warunki pomiaru a wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 57 nr 4/2010, Rzeszów 2010, s.161-166.
 21. A. Siwińska, H. Garbalińska: Niestacjonarne pomiary współczynnika przewodzenia ciepła porowatych materiałów budowlanych. XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w Teorii i Praktyce, Łódź 2011, s. 317-320.
 22. A. Siwińska, H. Garbalińska: Niestacjonarne pomiary współczynnika przewodzenia ciepła porowatych materiałów budowlanych. XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka budowli w Teorii i Praktyce, Czasopismo Naukowe tom VI, Sekcja Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2011, s. 87-90.
 23. H. Garbalińska, A. Siwińska: Badania wpływu zawilgocenia materiałów ściennych na ich współczynnik przewodzenia ciepła. Inżynieria i Budownictwo 11/2011, s. 611-614.
 24.  A. Siwińska, H. Garbalińska: Thermal conductivity coefficient of cement-based mortars as air relative humidity function. HEAT AND MASS TRANSFER: VOLUME 47, ISSUE 9 (2011), PAGE 1077-1087.
 25. H. Garbalińska, A. Siwińska: Pojemność cieplna wybranych materiałów ściennych. Materiały Budowlane 02/2012, s. 43-45.
 26. H. Garbalińska, A. Siwińska: Wpływ zawilgocenia na cieplne parametry materiałów budowlanych. IV Międzynarodowa Konferencja „Solina 2012” Architektura – Budownictwo – Inżynieria – Technika – Nowoczesne technologie energooszczędne – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Solina 2012.